Zásady ochrany osobních údajů

Soukromí a bezpečnost vašich informací je pro nás velmi důležitá. 
Přečtěte si prosím úplné zásady ochrany osobních údajů níže a dozvíte se více.

1. Úvod

Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jak naše společnost a její přidružené společnosti shromažďují a používají vaše údaje. Naše zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny lidi, kteří navštíví a používají naše webové stránky, naši společnost a online služby a webové stránky a online služby poskytované našimi členy (souhrnně označované jako „stránky“). Přidružené společnosti jsou subjekty přímo nebo nepřímo vlastněné naší společností nebo subjekty ovládané nebo společně ovládané naší společností. Odkazy na „základní zdraví“, „nás“, „naše“ nebo „nás“ v těchto zásadách ochrany osobních údajů označují subjekt odpovědný za shromažďování a používání vašich osobních údajů, obvykle subjekt, který v každém případě získává vaše osobní údaje pod. Tento subjekt se také nazývá správce údajů. Tyto zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na webové stránky a online služby provozované naší společností nebo našimi přidruženými společnostmi. Tyto webové stránky a online služby mají samostatné zásady ochrany osobních údajů a nejsou s těmito zásadami ochrany osobních údajů spojeny ani sloučeny odkazem. Odlišné zásady ochrany osobních údajů se mohou vztahovat i na jiné části našich webových stránek, jako jsou oblasti chráněné heslem nebo webové stránky používané pro online nábor. Naše zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na činnosti, které provádíme na této webové stránce, a nevztahují se na činnosti, které jsou „offline“ nebo nesouvisejí s touto webovou stránkou. Tyto zásady ochrany osobních údajů byly začleněny do našich podmínek a totéž platí, když používáte naše webové stránky. Používáním tohoto webu a poskytováním vašich osobních údajů a dalších informací prostřednictvím tohoto webu berete na vědomí, že vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu s podmínkami těchto zásad ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s postupy popsanými v těchto zásadách ochrany osobních údajů, neposkytujte nám prosím vaše osobní údaje ani jinak neinteragujte s webem. Vyhrazujeme si právo tyto zásady ochrany osobních údajů kdykoli upravit. Pokud provedeme nějaké zásadní změny v našich zásadách ochrany osobních údajů, upozorníme je na této webové stránce dříve, než tyto změny vstoupí v platnost. Datum poslední revize těchto zásad ochrany osobních údajů můžete určit odkazem na datum „poslední aktualizace“ výše. Můžete si prohlédnout nejnovější verzi těchto zásad ochrany osobních údajů. Doporučujeme pravidelně kontrolovat zásady ochrany osobních údajů kvůli případným změnám.

2. Jaké osobní údaje o vás shromažďujeme?

Osobní údaje použité v těchto zásadách ochrany osobních údajů se týkají jakýchkoli informací souvisejících s identifikovanou nebo identifikovatelnou osobou nebo jak je definováno platnými zákony. Když navštívíte naše webové stránky a dobrovolně s nimi interagujete, budeme shromažďovat následující osobní údaje:
Vaše jméno a příjmení;
Jméno společnosti;
Adresa internetového protokolu (IP);
Kontaktní údaje (například telefonní číslo, e-mailová adresa);
nebo Další informace, které dobrovolně poskytnete.

3. Kdy o vás shromažďujeme osobní údaje?

Pokud se dobrovolně nerozhodnete takové informace sdělit, naše společnost od vás nebude shromažďovat žádné osobní údaje prostřednictvím tohoto webu. Můžeme vás požádat o poskytnutí určitých osobních údajů v různých časech a na různých místech na webu. V některých případech, pokud se rozhodnete neposkytnout nám požadované osobní údaje, možná nebudete mít přístup k veškerému obsahu této webové stránky nebo se nebudete moci účastnit všech jejích funkcí. Můžeme od vás například shromažďovat osobní údaje, když provedete následující akce:
Nákup produktů od naší společnosti prostřednictvím našich webových stránek;
Otevřete nebo odpovězte na náš e-mail;
Když nám dobrovolně poskytnete informace prostřednictvím zákaznických průzkumů, můžeme je propojit s osobními údaji, které jsme o vás dříve shromáždili;
Kontaktujte zákaznický servis, použijte naši funkci „připojit“ k rozhovoru se zástupci naší společnosti nebo použijte naše nástroje zákaznické podpory;
Připojte, propojte nebo „sdílejte“ naše webové stránky prostřednictvím sociálních sítí;
Pokud nám poskytnete osobní údaje třetí strany, znamená to, že jste třetí straně poskytli upozornění a byli jste třetí stranou pověřeni poskytnutím těchto informací.

4. Jak používáme osobní údaje?

Naše společnost používá osobní údaje, které shromažďujeme, abychom vám mohli poskytovat služby nebo s vámi uzavřít smluvní smlouvu, když navštívíte naše webové stránky. To zahrnuje:
Vytvořte si online účet na webových stránkách podle vašich požadavků;
Poskytovat zákaznický servis (například odpovídat na vaše otázky nebo odpovídat na požadavky);
Posílat vám připomenutí, aktualizace, podporu, zprávy pro správu, oznámení o službách a požadované informace; 
Osobní údaje sledované třetí stranou nebo námi budeme používat z legitimních obchodních důvodů, pokud jsou tyto údaje v souladu s vašimi právy a očekáváními v oblasti soukromí. To zahrnuje:
Provozovat, udržovat a zlepšovat tyto webové stránky, naše služby a naše produkty;
Provádět analýzy a provádět zákaznický průzkum;
Ověřte svou schopnost přistupovat nebo používat určité produkty nebo služby, které jsou dostupné pouze jednotlivcům, kteří splňují určité kvalifikační požadavky nebo standardy, jako jsou zdravotníci;
Umožnit vám komunikovat s určitými poskytovateli obsahových služeb třetích stran (například umožnit vám odkazovat na weby třetích stran nebo prohlížet obsah z těchto webových stránek nebo prohlížet náš obsah na webech třetích stran);
Umožňují vám zvolit si účast na interaktivních funkcích našich webových stránek;
Spravovat online průzkumy nebo speciální nabídky poskytované námi nebo prostřednictvím našich obchodních partnerů třetích stran;
Zlepšit naše webové stránky, zákaznický servis, produkty a služby a celkovou uživatelskou zkušenost;
Vylepšit další informace, které o vás máme, aby nám pomohly lépe vám porozumět a určit vaše zájmy;
Určete své preference, abychom vás mohli upozorňovat na nové produkty nebo jiné produkty, služby a propagační akce, které by vás mohly zajímat;
Naše společnost má také právní základ pro používání vašich osobních údajů:
Zabránění podvodům, veřejná bezpečnost a vymáhání ohlašovacích povinností a podmínek naší společnosti a dodržování zákonů, nařízení, soudních příkazů, předvolání nebo jiných právních postupů.
Pokud to vyžaduje zákon, můžeme také použít informace shromážděné v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů s vaším „opt-in“ souhlasem, abychom vám poskytli zboží nebo služby, o kterých si myslíme, že by vás mohly zajímat.

5. Jak nakládat s citlivými osobními údaji?

Citlivé osobní údaje použité v zásadách ochrany osobních údajů (také označované jako „zvláštní kategorie osobních údajů“) se týkají údajů souvisejících s vaší rasou nebo etnickým původem, politickými názory, náboženstvím nebo jiným přesvědčením, zdravím, genetickými nebo biologickými vlastnostmi, sexuálním životem, nebo sexualita. Informace o orientaci, kriminálním pozadí nebo členství v odborech. Naše společnost shromažďuje citlivé osobní údaje pouze za následujících omezených okolností:
S vaším výslovným souhlasem;
Chraňte životně důležité zájmy své nebo jiných, pokud se nemůžete fyzicky nebo právně dohodnout;
Je-li léčba nutná pro preventivní nebo pracovnělékařské účely, poskytovat zdravotní nebo sociální péči nebo léčbu nebo řídit systémy a služby zdravotní nebo sociální péče v souladu s právními předpisy Unie nebo členských států nebo v souladu se smlouvami se zdravotnickými pracovníky; nebo používány ke stanovení, výkonu nebo obhajobě právních nároků nebo v rozsahu povoleném a vyžadovaném platnými zákony.
Pokud platné zákony nevyžadují jinak, nemusíte nám při používání našich webových stránek poskytovat žádné citlivé osobní údaje. Pokud se tak rozhodnete neučinit, vaše rozhodnutí vám nebude bránit v používání našich webových stránek.

6. Jaké další informace shromažďujeme?

Stejně jako mnoho jiných webových stránek můžeme při procházení a interakci s našimi webovými stránkami používat technologii automatického shromažďování ke shromažďování určitých informací o vašem zařízení, operacích procházení a vzorcích, včetně:
Podrobnosti o vaší návštěvě našich webových stránek, včetně zdrojů, které navštěvujete a používáte na našich webových stránkách, údajů o provozu, údajů o poloze, protokolů, jazyka;
Datum a čas přístupu, frekvence a další komunikační údaje;
Informace o počítači a připojení k internetu, včetně operačního systému, hostitelské domény a typu prohlížeče (jako je Internet Explorer); nebo
Podrobnosti o doporučeném webu (URL).
Informace, které automaticky shromažďujeme, jsou statistické údaje, které nám mohou pomoci zlepšit naše webové stránky a poskytovat lepší a personalizovanější služby, včetně toho, že nám umožňují:
Zjistit vzorce návštěvnosti webových stránek;
Počítejte počet návštěv stránek;
Identifikujte zdroj návštěvnosti, abychom mohli měřit a zlepšovat výkon webu;
sdílet nebo prodávat takové informace třetím stranám;
Pomozte nám pochopit, které stránky a obsah jsou nejoblíbenější a nejméně oblíbené; a
Určete frekvenci a datum poslední návštěvy našich webových stránek.

7. Soubory cookie a další technologie

Když navštívíte naše webové stránky nebo komunikujete s našimi e-maily, používáme k vaší identifikaci soubory cookie, webové majáky/pixelové značky a další technologie (souhrnně označované jako „cookies“). „Cookies“ jsou malá množství dat uložená v mezipaměti nebo uložená v počítači na základě aktivity na internetu. Tyto soubory cookie mohou být předány v kontextu první strany nebo třetí strany. Můžeme například shromažďovat informace o typu a verzi vašeho prohlížeče, operačním systému, uživatelském jazyce, ISP, prohlížených webových stránkách, kliknutí na odkazy, IP adrese, o tom, zda existuje zásuvný modul „Flash“, rozlišení obrazovky a informace o připojení. Typy, webové stránky navštívené před a po návštěvě našeho webu, podrobné informace o zakoupeném zboží a e-maily, které odešlete, přeposíláte nebo na které kliknete, abyste vstoupili na naše webové stránky. Shromažďováním těchto informací můžeme lépe porozumět tomu, jak interagujete s našimi webovými stránkami; poskytovat vám personalizovanější a optimalizovaný online zážitek sledováním vašich preferencí; zlepšit naše webové stránky; plnit smlouvy s našimi obchodními partnery; help Potvrďte příjem a odpovězte na náš e-mail; a poskytovat efektivnější služby zákazníkům. Další informace o souborech cookie, které shromažďujeme, a o tom, jak je zakázat, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie a v části 9 níže. Pluginy sociálních médií. Naše webové stránky využívají takzvané sociální zásuvné moduly (dále jen „zásuvné moduly“) ze sociálních sítí Facebook, Twitter a LinkedIn. Tyto pluginy jsou označeny příslušnými logy sociálních sítí. Když navštívíte stránky, váš prohlížeč naváže přímé spojení se servery těchto sociálních sítí. Sociální síť přenese obsah zásuvného modulu přímo do vašeho prohlížeče a následně jej integruje do webové stránky. Integrace zásuvných modulů umožňuje sítím sociálních médií přijímat informace, které jste načetli na odpovídající stránky webu. Pokud se například přihlásíte pomocí Facebooku, bude moci vaši návštěvu přiřadit k vašemu účtu. Když navštívíte naši webovou stránku, ať už interagujete s plug-inem nebo ne, tyto informace jste si již vyměnili. Pokud interagujete s plug-inem, odpovídající informace budou odeslány přímo na Facebook prostřednictvím vašeho prohlížeče a tam uloženy. Informace o tom, jak sociální sítě využívají data, stejně jako o svých právech a volitelných nastaveních, najdete na stránkách sociálních sítí k ochraně vašeho soukromí. Pokud nechcete, aby o vás sociální sítě shromažďovaly údaje prostřednictvím našeho webu, musíte se před návštěvou webu přihlásit k doméně sociální sítě. Abyste zabránili výměně informací se sociálními sítěmi během vaší návštěvy našich webových stránek, můžete se odhlásit z používání souborů cookie prostřednictvím nastavení prohlížeče a dalších nástrojů. 

8. Jak sdílíme informace?

Naše společnost se zavázala k zachování důvěrnosti vašich osobních údajů. S výjimkou případů uvedených v těchto zásadách ochrany osobních údajů nebudeme vaše osobní údaje shromážděné na webových stránkách prodávat, obchodovat ani pronajímat třetím stranám. Vaše osobní údaje můžeme sdílet v souladu s následujícími zákonnými požadavky nebo oprávněními:
V každodenním obchodním procesu může kterákoli přidružená společnost Top Metal Manufacture používat vaše osobní údaje pouze pro účely popsané v těchto zásadách ochrany osobních údajů (například k odpovědi na vaše dotazy týkající se našich produktů a služeb);
S dodavateli, prodejci a dodavateli, kteří nám poskytují služby naším jménem, jako je zpracování a plnění objednávek; Analýza a ukládání dat; pomoc při přímém marketingu a distribuci e-mailů a jiné komunikace; služby prevence podvodů; dodávka a logistika; a Dokončete další účely výše uvedené sbírky;
Pokud my nebo některá z našich přidružených společností podáme návrh na konkurz nebo převod vlastnictví (nebo aktiv) související s navrhovanou nebo úplnou firemní reorganizací kterékoli z našich přidružených společností, jako jsou skutečné nebo potenciální fúze, akvizice nebo prodeje obchodních jednotek;
Dodržujte právní předpisy a vládní požadavky nebo podle potřeby podpořte funkce auditu, dodržování předpisů a správy společnosti;
K boji proti podvodům nebo trestné činnosti a k ochraně práv nás nebo našich přidružených společností, uživatelů a obchodních partnerů nebo jako součást právních postupů ovlivňujících naši společnost, včetně vymáhání našich podmínek.