Privacybeleid

De privacy en veiligheid van uw gegevens zijn voor ons erg belangrijk. 
Bekijk het volledige privacybeleid hieronder voor meer informatie.

1. Inleiding

In dit privacybeleid wordt uitgelegd hoe ons bedrijf en zijn dochterondernemingen uw informatie verzamelen en gebruiken. Ons privacybeleid is van toepassing op alle mensen die onze website, ons bedrijf en online diensten, en de websites en online diensten aangeboden door onze leden (gezamenlijk “sites” genoemd) bezoeken en gebruiken. Gelieerde bedrijven zijn entiteiten die direct of indirect eigendom zijn van ons bedrijf, of entiteiten die gecontroleerd of gezamenlijk gecontroleerd worden door ons bedrijf. Verwijzingen naar “basisgezondheid”, “ons”, “onze” of “ons” in dit privacybeleid verwijzen naar de entiteit die verantwoordelijk is voor het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens, meestal de entiteit die uw persoonlijke gegevens verkrijgt, in elk geval hieronder. Deze entiteit wordt ook wel de gegevensbeheerder genoemd. Dit privacybeleid heeft geen betrekking op de websites en online diensten die worden beheerd door ons bedrijf of aan ons gelieerde bedrijven. Deze websites en online diensten hebben een afzonderlijk privacybeleid en zijn niet aan dit privacybeleid gekoppeld of door verwijzing samengevoegd. Er kan ook een ander privacybeleid van toepassing zijn op andere delen van onze website, zoals met een wachtwoord beveiligde gebieden of webpagina's die worden gebruikt voor online werving. Ons privacybeleid is alleen van toepassing op activiteiten die we op deze website ondernemen en is niet van toepassing op activiteiten die “offline” zijn of geen verband houden met deze website. Dit privacybeleid is opgenomen in onze algemene voorwaarden en hetzelfde geldt wanneer u onze website gebruikt. Door deze website te gebruiken en uw persoonlijke gegevens en andere informatie via deze website te verstrekken, erkent u dat uw persoonlijke gegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de voorwaarden van dit privacybeleid. Als u het niet eens bent met de praktijken die in dit privacybeleid worden beschreven, verstrek ons dan niet uw persoonlijke gegevens en communiceer niet op andere manieren met de website. Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen. Als we grote wijzigingen aanbrengen in ons privacybeleid, zullen we dit op deze website vermelden voordat de wijzigingen van kracht worden. U kunt de laatste herzieningsdatum van dit privacybeleid bepalen door de datum ‘laatst bijgewerkt’ hierboven te raadplegen. U kunt de nieuwste versie van dit privacybeleid bekijken. Wij raden u aan om regelmatig het privacybeleid te controleren op eventuele wijzigingen.

2. Welke persoonlijke gegevens verzamelen wij over u?

Persoonlijke gegevens die in dit privacybeleid worden gebruikt, verwijzen naar alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare persoon, of zoals gedefinieerd door toepasselijke wetgeving. Wanneer u onze website bezoekt en er vrijwillig mee communiceert, verzamelen wij de volgende persoonsgegevens:
Uw voor- en achternaam;
Bedrijfsnaam;
Internet Protocol (IP)-adres;
Contactgegevens (bijvoorbeeld telefoonnummer, e-mailadres);
of andere informatie die u vrijwillig verstrekt.

3. Wanneer verzamelen wij persoonlijke gegevens over u?

Tenzij u er vrijwillig voor kiest om dergelijke informatie openbaar te maken, zal ons bedrijf via deze website geen persoonlijke gegevens van u verzamelen. Het kan zijn dat wij u op verschillende tijdstippen en plaatsen op de website vragen om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken. In sommige gevallen, als u ervoor kiest om ons de gevraagde persoonlijke gegevens niet te verstrekken, heeft u mogelijk geen toegang tot alle inhoud van deze website of kunt u niet deelnemen aan al zijn functies. Wij kunnen bijvoorbeeld persoonsgegevens van u verzamelen wanneer u de volgende acties uitvoert:
Producten van ons bedrijf kopen via onze website;
Open of beantwoord onze e-mail;
Wanneer u ons vrijwillig informatie verstrekt via klantonderzoeken, kunnen wij deze koppelen aan de persoonsgegevens die wij eerder over u hebben verzameld;
Neem contact op met de klantenservice, gebruik onze ‘connect’-functie om met onze bedrijfsvertegenwoordigers te praten, of gebruik onze klantenondersteuningstools;
Onze website verbinden, linken of “delen” via sociale netwerksites;
Als u ons persoonlijke gegevens van een derde partij verstrekt, betekent dit dat u de derde partij hiervan op de hoogte heeft gesteld en door de derde partij bent gemachtigd om dergelijke informatie te verstrekken.

4. Hoe gebruiken wij persoonlijke gegevens?

Ons bedrijf gebruikt de persoonlijke gegevens die wij verzamelen om u diensten te verlenen of een contractuele overeenkomst met u aan te gaan wanneer u onze website bezoekt. Dit bevat:
Maak een online website-account voor u aan volgens uw vereisten;
Het bieden van klantenservice (beantwoord bijvoorbeeld uw vragen of reageer op verzoeken);
Om u herinneringen, updates, ondersteuning, managementberichten, serviceaankondigingen en gevraagde informatie te sturen; 
We zullen persoonlijke gegevens die door een derde partij of door ons worden verzameld, gebruiken voor legitieme zakelijke doeleinden, zolang de gegevens verenigbaar zijn met uw rechten en verwachtingen op het gebied van privacy. Dit bevat:
Het exploiteren, onderhouden en verbeteren van deze website, onze diensten en onze producten;
Uitvoeren van analyses en uitvoeren van klantonderzoek;
Controleer uw vermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van bepaalde producten of diensten die alleen beschikbaar zijn voor personen die aan bepaalde kwalificatievereisten of normen voldoen, zoals beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg;
U in staat stellen om te communiceren met bepaalde externe aanbieders van inhoudsdiensten (bijvoorbeeld om u in staat te stellen te linken naar of inhoud van websites van derden op deze website te bekijken, of om onze inhoud op websites van derden te bekijken);
U de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan de interactieve functies van onze website;
Online enquêtes of speciale aanbiedingen beheren die door ons of via onze externe zakenpartners worden verstrekt;
Onze website, klantenservice, producten en diensten en de algehele gebruikerservaring verbeteren;
Het verbeteren van andere informatie die we over u hebben, zodat we u beter kunnen begrijpen en uw interesses kunnen bepalen;
Uw voorkeuren te bepalen zodat wij u op de hoogte kunnen stellen van nieuwe producten of andere producten, diensten en promoties die voor u interessant kunnen zijn;
Ons bedrijf heeft ook een wettelijke basis voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens:
Om fraude en openbare veiligheid te voorkomen en om de rapportageverplichtingen en algemene voorwaarden van ons bedrijf af te dwingen, en te voldoen aan wetten, voorschriften, rechterlijke bevelen, dagvaardingen of andere juridische procedures.
Waar vereist door de wet, kunnen we de informatie die is verzameld in overeenstemming met dit privacybeleid ook gebruiken met uw “opt-in” toestemming om u goederen of diensten te leveren waarvan wij denken dat deze voor u interessant kunnen zijn.

5. Hoe om te gaan met gevoelige persoonsgegevens?

De gevoelige persoonsgegevens die in het privacybeleid worden gebruikt (ook wel ‘bijzondere categorieën persoonsgegevens’ genoemd) verwijzen naar gegevens die verband houden met uw ras of etniciteit, politieke opvattingen, religie of andere overtuigingen, gezondheid, genetische of biologische kenmerken, seksuele leven, of seksualiteit. Informatie over geaardheid, criminele achtergrond of lidmaatschap van een vakbond. Ons bedrijf verzamelt alleen gevoelige persoonlijke gegevens in de volgende beperkte omstandigheden:
Met uw uitdrukkelijke toestemming;
Bescherm de vitale belangen van u of anderen als u het fysiek of juridisch niet eens kunt worden;
Als behandeling nodig is voor preventieve of arbeidsmedische doeleinden, gezondheidszorg- of sociale zorg of behandeling verlenen of gezondheidszorg- of socialezorgstelsels en -diensten beheren in overeenstemming met de wetten van de Unie of de lidstaten of in overeenstemming met contracten met gezondheidswerkers; of gebruikt om juridische claims vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of voor zover toegestaan en vereist door de toepasselijke wetgeving.
Tenzij anders vereist door de toepasselijke wetgeving, hoeft u ons geen gevoelige persoonlijke gegevens te verstrekken wanneer u onze website gebruikt. Als u ervoor kiest dit niet te doen, belet uw beslissing u niet om onze website te gebruiken.

6. Welke andere informatie verzamelen we?

Net als veel andere websites kunnen we, wanneer u onze website bezoekt en ermee communiceert, automatische verzameltechnologie gebruiken om bepaalde informatie over uw apparaat, browseractiviteiten en patronen te verzamelen, waaronder:
De details van uw bezoek aan onze website, inclusief de bronnen die u bezoekt en gebruikt op onze website, verkeersgegevens, locatiegegevens, logs, taal;
Datum en tijd van toegang, frequentie en andere communicatiegegevens;
Informatie over de computer en internetverbinding, inclusief besturingssysteem, hostdomein en browsertype (zoals Internet Explorer); of
Aanbevolen websitegegevens (URL).
De informatie die we automatisch verzamelen bestaat uit statistische gegevens die ons kunnen helpen onze website te verbeteren en betere en meer gepersonaliseerde diensten te bieden, waaronder het mogelijk maken van:
Bepaal websiteverkeerspatronen;
Tel het aantal locatiebezoeken;
Identificeer de verkeersbron zodat we de prestaties van de website kunnen meten en verbeteren;
Deel of verkoop dergelijke informatie aan derden;
Help ons begrijpen welke pagina's en inhoud het populairst en minst populair zijn; En
Bepaal de frequentie en de laatste datum van uw bezoek aan onze website.

7. Cookies en andere technologieën

Wanneer u onze website bezoekt of met onze e-mails communiceert, gebruiken wij cookies, webbakens/pixeltags en andere technologieën (gezamenlijk “cookies” genoemd) om u te identificeren. “Cookies” zijn kleine hoeveelheden gegevens die op basis van internetactiviteit op een computer worden opgeslagen of in de cache worden opgeslagen. Deze cookies kunnen worden doorgegeven in het kader van een eerste partij of een derde partij. We kunnen bijvoorbeeld informatie verzamelen over uw browsertype en -versie, besturingssysteem, gebruikerstaal, ISP, bekeken webpagina's, aangeklikte links, IP-adres, of er een “Flash” plug-in is, schermresolutie en verbindingsinformatie. Soorten, bezochte websites voor en na uw bezoek aan onze website, gedetailleerde informatie over de gekochte goederen en e-mails die u verzendt, doorstuurt of klikt om onze website te betreden. Door deze informatie te verzamelen, kunnen we beter begrijpen hoe u met onze website omgaat; u een meer gepersonaliseerde en geoptimaliseerde online-ervaring te bieden door uw voorkeuren bij te houden; onze website verbeteren; het uitvoeren van contracten met onze zakenpartners; help Bevestig de ontvangst en beantwoord onze e-mail; en een effectievere klantenservice bieden. Voor meer informatie over de cookies die we verzamelen en hoe u deze kunt uitschakelen, kunt u ons Cookiebeleid en sectie 9 hieronder raadplegen. Plug-ins voor sociale media. Onze website maakt gebruik van zogenaamde sociale plug-ins (“plug-ins”) van de sociale netwerken Facebook, Twitter en LinkedIn. Deze plug-ins worden aangegeven door de respectievelijke logo's van de sociale netwerken. Wanneer u de site bezoekt, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van deze sociale netwerken. Het sociale netwerk draagt de inhoud van de plug-in rechtstreeks over aan uw browser en integreert deze vervolgens in de website. Door de integratie van plug-ins kunnen sociale medianetwerken de informatie ontvangen die u op de overeenkomstige pagina's van de site hebt geladen. Als u bijvoorbeeld inlogt met Facebook, kan Facebook uw bezoek aan uw account toewijzen. Wanneer u onze website bezoekt, of u nu met de plug-in communiceert of niet, heeft u deze informatie al uitgewisseld. Als u met de plug-in interageert, wordt de betreffende informatie via uw browser rechtstreeks naar Facebook verzonden en daar opgeslagen. U kunt informatie vinden over hoe sociale netwerken gegevens gebruiken, evenals uw rechten en optionele instellingen op sociale netwerksites om uw privacy te beschermen. Als u niet wilt dat sociale netwerken via onze website gegevens over u verzamelen, moet u zich aanmelden bij het sociale netwerkdomein voordat u de website bezoekt. Om de uitwisseling van informatie met sociale netwerken tijdens uw bezoek aan onze website te voorkomen, kunt u zich via uw browserinstellingen en andere hulpmiddelen afmelden voor cookies. 

8. Hoe delen we informatie?

Ons bedrijf doet er alles aan om uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk te houden. Behalve zoals bepaald in dit privacybeleid, zullen wij uw persoonlijke gegevens die op de website zijn verzameld, niet aan derden verkopen, verhandelen of verhuren. We kunnen uw persoonlijke gegevens delen in overeenstemming met de volgende wettelijke vereisten of toestemmingen:
In het dagelijkse bedrijfsproces kan elk bij Top Metal Manufacture aangesloten bedrijf uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid (bijvoorbeeld om te reageren op uw vragen over onze producten en diensten);
Met aannemers, verkopers en leveranciers die namens ons diensten aan ons verlenen, zoals het verwerken en uitvoeren van bestellingen; data-analyse en opslag; assisteren bij direct marketing en distributie van e-mails en andere communicatie; diensten voor fraudepreventie; levering en logistiek; en Voltooi andere doeleinden van de bovenstaande verzameling;
Als wij of een van onze gelieerde bedrijven faillissement of de overdracht van eigendom (of activa) aanvragen in verband met de voorgestelde of volledige bedrijfsreorganisatie van een van onze gelieerde ondernemingen, zoals daadwerkelijke of potentiële fusies, overnames of verkopen van bedrijfseenheden;
Voldoen aan wettelijke bevelen en overheidsvereisten, of indien nodig audit-, compliance- en corporate governance-functies ondersteunen;
Om fraude of criminele activiteiten te bestrijden en om de rechten van ons of onze dochterondernemingen, gebruikers en zakenpartners te beschermen, of als onderdeel van juridische procedures die van invloed zijn op ons bedrijf, inclusief de handhaving van onze algemene voorwaarden.